Form Factory 2.1.2 icon
QR Code

Form Factory 2.1.2 APK

5/5
  • Author

  • 最新版本:

    2.1.2

  • 發布日期:

    Nov 26 2021

Form Factory

Formulieren App waarmee je keuringen, registraties en enquêtes kan doen.
Pluspunten:
• Gebruik je eigen huisstijl
• Geen startkosten
• Gebruik je eigen database om formulieren in aan te maken en/of te ontvangen
• Stuur je formulier door naar een ander device voor goedkeuring
• Extra feature: Stuur rapportages (pdf) naar je database en/of naar een e-mailadres.
Type vragen:
• Scan QR code
• Meerkeuze vraag
• GPS Locatie
• Datum- en tijd
• Open vragen
• In- /uitklapbare Sub formulieren
• Maak een Foto en teken er vervolgens op
• Getal invoer
• Berekende velden
Diverse opties:
• Alle velden kunnen worden voorzien van een voorkeurswaarde (default)
• Velden kunnen, indien gewenst, alleen-lezen worden gemaakt
• Mogelijkheid om conditionele (als antwoord is ja, dan) vragen aan te maken
Anders dan bij vele andere apps is deze app zo flexibel dat er veel meer kan dan dat we hier kunnen beschrijven. Meld je zeker aan als je voor geen tot weinig startkosten een oplossing zoekt die tot nu toe niet makkelijk gerealiseerd kan worden; of gewoon nieuwsgierig bent.Forms App lets you tests, can make registrations and surveys.
Pros:
• Use your own style
• No activation fee
• Use your own database forms to make and / or receive
• Please send your form to another device approval
• Extra feature: Send reports (pdf) to your database and / or an email address.
type questions:
• Scan QR code
• Multiple choice question
• GPS Location
• Date and time
• Open questions
• Input / folding Sub Forms
• Take a photo and then sign on
• Number entry
• Calculated Fields
Various options:
• All the fields can be fitted with a preferred value (default)
• Fields can, if desired, be made read-only
• Ability to create conditional (if answer is yes, then) ask
Unlike many other apps, this app is so flexible that it can be much more than we can describe here. Sign sure if you for little or no activation fee will remedy that can not be easily achieved so far; or are just curious.
Form Factory 歷史版本
Form Factory 2.1.2 for Android 5.0及更高版本 下載

Version : 2.1.2 for Android 5.0及更高版本

更新日期 : 2021-11-26

下載APK (5.1 MB)

Form Factory 2.0.2 for Android 5.0及更高版本 下載

Version : 2.0.2 for Android 5.0及更高版本

更新日期 : 2020-10-10

下載APK (5.53 MB)