MyHaUI 1.1.7 icon
QR Code

MyHaUI 1.1.7 APK

5/5

MyHaUI

My HaUI ® là ứng dụng trên điện thoại di động thuộc hệ thống Quản lý đại học theo mô hình đại học Điện tử được phát triển bởi Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trên cơ sở thực tiễn hoạt động quản lý đào tạo tại trường nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học nói chung.My HaUI ® bao gồm nhiều chức năng được thiết kế phù hợp theo đúng yêu cầu thực tế công việc của nhà trường, cho phép cán bộ giáo viên và sinh viên thực hiện nhanh các tác vụ quan trọng 24/7 mọi lúc mọi nơi như:- Nhận các thông báo từ Nhà trường liên quan đến các hoạt động: Học tập – Giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tài chính kế toán, thực tập – việc làm, thanh tra giám sát,…- Thực hiện các hoạt động tác nghiệp liên quan đến các hoạt động: Quản lý, cập nhật hồ sơ cá nhân, tài chính, chương trình đào tạo, thời khóa biểu và lịch giảng dạy, kết quả học tập, lịch thi – coi thi, …- Xây dựng cộng đồng HaUI: Gian hàng online, hỏi đáp trực tuyến, nhắn tin, …Thông tin liên hệ:- Email: [email protected]
MyHaUI 歷史版本
MyHaUI 1.1.7 for Android 6.0及更高版本 下載

Version : 1.1.7 for Android 6.0及更高版本

更新日期 : 2019-11-01

下載APK (7.95 MB)

MyHaUI 1.1.4 for Android 6.0及更高版本 下載

Version : 1.1.4 for Android 6.0及更高版本

更新日期 : 2019-08-30

下載APK (7.91 MB)

MyHaUI 1.1.2 for Android 6.0及更高版本 下載

Version : 1.1.2 for Android 6.0及更高版本

更新日期 : 2019-08-12

下載APK (7.91 MB)

More From Developer